• header-01.jpg
 • header-02.jpg
 • header-03.jpg
 • header-04.jpg
 • header-05.jpg
 • header-06.jpg
 • header-07.jpg
 • header-08.jpg
 • header-09.jpg
 • header-10.jpg
 • header-11.jpg
 • header-12.jpg
 
   
   

พยากรณ์อากาศ  

   

เนื้อหา

โครงการส่งเสริมกิจกรรมและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กิจกรรมที่ 1

รายละเอียด
ย่อ / ขยาย


รูปแบบของจัดกิจกรรม
• ศูนย์ฯ ดำเนินงานในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับคนในชุมชน โดยให้มีการนำ ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม (นำอุปกรณ์ ICT มาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม) โดยรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม จะมีลักษณะเป็นกิจกรรมเดี่ยวหรือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องก็ได้


จำนวนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ : จำนวน 30 ศูนย์ฯ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมของศูนย์ฯ ICT ชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการ
• หลักการและเหตุผล
• ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม (ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ)
• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรม
• ความพร้อมในการจัดกิจกรรม (ความพร้อมของผู้จัดกิจกรรม วิทยากร และกลุ่มเป้าหมาย)
การสนับสนุนงบประมาณ
• สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ฯ ละ 15, 000 บาท โดยทำการโอนเงินผ่านบัญชีของศูนย์ฯ


การสมัครเข้าร่วมโครงการ
ศูนย์ฯ ที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลด เอกสารได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

icon download คู่มือการกรอกใบสมัครกิจกรรมของศูนย์ฯ (กิจกรรมที่ 1)

 

icon download ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ (กิจกรรมที่ 1)

 

icon download ตัวอย่างการจัดกิจกรรมicon new 2

 

icon download แบบฟอร์มใบสมัครการกิจกรรมของศูนย์ฯ (กิจกรรมที่ 1)


icon download แผ่นพับเกี่ยวกับกิจกรรมที่ 1 หน้าที่ 1

 

icon download แผ่นพับเกี่ยวกับกิจกรรมที่ 1 หน้าที่ 2ศูนย์ฯ ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและส่งข้อเสนอ (Proposal) เข้าร่วมโครงการฯ ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1. ทางไปรษณีย์ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมฯ เลขที่ 51/3 อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง 2 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
2. ทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ทางแฟกซ์ : 02-941-2808

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. และสิ้นสุดในวันที่ 10 มี.ค. 2555


ขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 26 มี.ค.55icon update

 

ติดตามการประกาศผลศูนย์ฯ ที่ผ่านการคัดเลือกได้ที่ thaitelecentre.org ในวันที่ 3 เม.ย. 2555


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ icon new 1
1. คุณจิตรานุช เรืองกิจ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์มือถือ 081-9587635
2. คุณภารดี นำเจริญลาภ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์มือถือ 087-9935068
3. ทางโทรศัพท์ : 02-9414161
4. ทางแฟกซ์ : 02-941-2808
5. ทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ปฏิทินกิจกรรม

 icon calendar

กิจกรรม

ช่วงเวลา

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ

15 ก.พ.-29 ก.พ.55

ศูนย์ฯ ที่มีความสนใจส่งข้อเสนอ (Proposal) เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมกับโครงการฯ

15 ก.พ.-10 มี.ค.55

คัดเลือกศูนย์ฯ จำนวน 30 ศูนย์ฯ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ

11 มี.ค.-22 มี.ค.55

ประกาศผลการคัดเลือกศูนย์ฯ

23 มี.ค.55

ศูนย์ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินงานตามแผนกิจกรรมที่ได้นำเสนอไว้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน

24 มี.ค.-24 พ.ค.55

ศูนย์ฯ จัดทำและส่งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมหลังจากจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วภายใน  10 วัน

3 พ.ค.- 3 มิ.ย.55

ศูนย์ฯ จัดทำและส่งรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมให้โครงการฯ ภายในวันที่

3 มิ.ย. 55

 
เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช